Plattegrond Flevopark e.o. - Amsterdam-Oost

Kaart Flevopark

  • Donkergroen: Joodse Begraafplaats
  • Groen: bosachtige zones
  • Lichtgroen: weiden
  • Rood: bebouwing

Aan de rand van de oostkant van Amsterdam ligt een bijzonder park: het Flevopark.

Over deze website: In 1992 verscheen het boekje 'Flevopark, Combinatie van Stadspark en Natuurgebied', uitgave van toenmalig Stadsdeel Zeeburg n.a.v. de renovatie van het park begin jaren '90. De hoofdstukken over historie en natuur zijn door ondergetekende geschreven. Aangezien het boekje al lang niet meer te krijgen is, heb ik een deel van de inhoud in 1996 op internet gezet. De soortenlijsten geven een aardige indruk van de dieren die hier vookomen, maar zijn wel verouderd. De filosofie achter het park - stadspark én natuurgebied - staat echter nog steeds recht overeind. In de stad Amsterdam scoort het Flevopark hoog als het om biodiversiteit gaat. Zie ook de website gemeente over de biodiversiteit van Amsterdam

Foto's/Tekst: Goos van der Sijde

Ga voor actueel nieuws over het Flevopark naar de Facebookpagina van de Vrienden van het Flevopark.