Fauna Flevopark


Overzicht (niet compleet, voor vogels zie aparte lijst) van de (non-avi-)fauna van het Flevopark, situatie rond 1992.

ZOOGDIEREN


- haas - konijn - bruine rat - woelrat - muskusrat - veldmuis - huismuis - bosmuis - bosspitsmuis - egel - dwergvleermuis - laatvlieger - mol - wezel
Braakbalvondsten van:
- Noordse woelmuis - rosse woelmuis - dwergmuis - aardmuis
Nieuwkomers of incidenteel aanwezig:
- vos - bunzing - hermelijn - huisspitsmuis - dwergmuis - rosse woelmuis

REPTIELEN


- ringslang

AMFIBIEEN


- kleine watersalamander - groene kikker(complex) - bruine kikker - gewone pad

VLINDERS


(indruk, insekten zijn in Flevopark nooit echt bestudeerd)
- boomblauwtje - dagpauwoog - atalanta - kleine vos - bruin zandoogje - citroentje - kleine koolwitje - groot koolwitje - kleine geaderd koolwitje

KREEFTACHTIGEN


- Amerikaanse rivierkreeft (Nieuwe Diep/Valentijnkade-ringvaart)

VISSEN


Water van Israelitische begraafplaats (deels ook Nieuwe Diep):
- snoek - baars - rietvoorn - blankvoorn - zeelt - karper - kroeskarper - tiendoornige stekelbaars
Water Nieuwe Diep / Valentijnkade (deels ook begraafplaats):
- snoekbaars - blei - brasem - pos - alver - winde - driedoornige stekelbaars - aal - rivierprik - bot

 Copyright tekst en foto's: Goos van der Sijde
(dd. 17 maart 1996)