meerkoet blauwe reiger

Gezien/gehoord in 't Flevopark 2000-2001

Wintergasten

Half november 2001

Diverse waarnemers melden heel wat activiteit. In het Nieuwe Diep zijn wintergasten te zien zoals groepjes dodaarzen, tafeleenden en veel kuifeenden. Ik zag verder een zwarte kraai die een grote eendemossel op het asfalt liet vallen (waarschijnlijk gejat van een duikeend?) om de schaal te breken en de inhoud ervan op te kunnen peuzelen. Jip LK meldde een wijfje toppereend in gezelschap van een kuifeendman met twee vrouwtjes. In de bomen om de maalkom in het Flevopark zat een grote bonte specht en een grote groep staartmezen. De mezen alarmeerden luid toen er een sperwer over vloog.Maar mooier nog, er vloog ook een ijsvogel op van de oever. In het park zelf ook de typische Flevoparksoorten, zoals: ransuil, boomklever, goudhaan en veel vinken.

IJsvogel

Vrijdag 28 september 2001

Mooi nazomerweer: om ca. half 4 zag Hannie van Blitterswijk een ijsvogel vliegen langs de oever van de maalkom (gemaal Zeeburg - Lozingskanaal). Hij zat ook even op een tak langs de kant. Jikke Veltman meldde al eerder deze week ijsvogels rond het Flevopark-zwembad.

Boomvalk

Maandag 20 augustus 2001

19.15 uur, mooi weer. Ik hoor een alarmerende zangvogel (merel denk ik), tegelijkertijd zie ik jagende boomvalk tussen geboomte op de Zeeburgerdijk-Oost (noordkant Flevopark) Zag in een flits ook wat rood. Zal dus wel volwassen vogel zijn. Was snel weer weg - Misschien joeg hij wel op de grote libellen die hier rondvliegen maar dat heb ik verder niet kunnen zien. Jikke Veltman ontdekte deze zomer dat boomvalken aan de zuidkant van het park (bij Valentijnkade) een van de verlaten roekennesten hadden gekraakt om er te broeden. Het eerste jong is uitgevlogen op 6 augustus, meldde zij. Er zijn drie jongen uitgevlogen. Op Jikkes site Vogels in het Flevopark zijn een paar beelden van de boomvalken te zien. De beelden zijn opgenomen op 12 augustus 2001. De boomvalk die ik zag vliegen kan dus heel goed een van die vogels zijn.

Koekoek

Donderdag 3 mei 2001

Van het Amsterdams Vogelnet (o.a. Jikke Veltman). Op 3 mei een roepende Koekoek in het Flevopark, eindelijk weer na enkele jaren afwezigheid! En nu maar hopen dat ie blijft. Sperwers laten zich ook regelmatig zien. Misschien hebben ze al ergens een nest.

Blauwe reigers hebben jongen

Dinsdag 20 maart 2001

'De eerste reigerjongen zijn er, zie het "corpus delictum", ik vond er drie!' aldus Jikke Veltman. restant ei blauwe reiger - Foto: Jikke Veltman 'Uit twee nesten, bijna onzichtbaar boven in dennenbomen, kwam een nog wat zwak geratel en gekrijs. Met de roekenkolonie schiet het niet echt op: alleen het paartje aan de Valentijnkade houdt dapper stand. Bovendien is van vrijdag op zaterdag een heel nest verdwenen. Ik zag verderop in het struweel nog wel een ander roekennest met activiteit. Het Parool besteedde diezelfde dinsdag met een mooie grote foto aandacht aan de roeken. De kop was wat minder fraai: Herriemaker Roek is terug. En dat terwijl al die Flevoparkkraaien heel wat meer lawaai maken. Om alle vooroordelen kwijt te raken zie de site van Michel Kleman. Op Jikkes site Vogels in het Flevopark kun je nestelpogingen van de roeken in 2000 zien

Roeken terug!

Donderdag 15 maart 2001

Jikke Veltman meldde opzienbarend nieuws. In de groenstrook van de Kramatweg langs de Joodse Begraafplaats zijn zo 5 roekenpaartjes bezig met het vestigen van een kolonie. Plaats, ongeveer ter hoogte van de kruising Kramatweg - Valentijnkade. Er waren enige schermutselingen met kraaien, maar dat liep goed af... voor de roeken. Prachtig om zo'n kolonie in opbouw te zien! - zo besluit Jikke. Als de kolonie succesvol is, is er voor het eerst in ruim 60 jaar weer een roekenkolonie aanwezig in Amsterdam-(oud)Oost. De poging vorig jaar in april bij de kruising Kramatweg - Insulindeweg, was daar wellicht een voorbode van.

Tjiftjaf

Zondag 11 maart 2001

Zondag 11 maart omstreeks 11.00 uur hoor ik mijn eerste tjiftjaf dit jaar - hij zat in een struik op het zuidelijk deel van de Israelitische Begraafplaats. Het was warm, zo'n 13,5 graad, en bewolkt. Wel vochtig, geen regen. Jikke Veltman zag 5 cirkelende buizerden boven het park die regelmatig in de wolken verdwenen. Voorjaarstrek? Later op de dag hoorde zij ook de tjiftjaf.

Sperwers

Vrijdag 2 maart 2001

Jikke Veltman meldt het volgende: De boom, waarin vorig jaar een sperwernest zat (zie Vogels in het Flevopark, klik op sperwer), blijkt te zijn ontworteld en is met de kroon in de sloot gevallen. Er hing wel een sperwerman rond. Verder zag ik deze week ook nog een sperwer in de lucht, fanatiek achterna gezeten door eerst 1, later 2 kraaien. In het spelletje "ik boven jou" bereikten ze grote hoogten. Het zou leuk zijn als de sperwers hier weer gaan broeden. Op dit moment zit het park helemaal vol met koperwieken, je kunt ze op alle grasvelden in groepjes tegenkomen, verder zingen de groenlingen volop. Nog geen tjiftjaf gehoord.

Blauwe reigers

Zaterdag 10 februari 2001

Rond 11.00 uur (zonnig, weinig wind, 4 graden na nachtvorstje) zag ik zeer veel activiteit van blauwe reigers in het 'dennenbos' (grotere bos) Flevopark. Het lijkt erop dat ze bezig zijn het aantal nesten uit te breiden - dus niet in het zgn. uilenbosje(roestplaats ransuilen), maar juist aan de andere kant, oostkant, richting Nieuwe Diep. Daar zat vorig jaar 1 nest in een larix. Nu circa 5-6 reigers actief in de toppen. Veel roepen, dreigbewegingen naar elkaar - territoriumgedrag dus -liefkozingen tussen een stelletje op het oude nest, en in dennenbomen waarschijnlijk pogingen om nieuwe nesten te maken.

Vogels en egeltje

Januari 2001

Op dinsdag 30 januari zag Frans de Kruif 3 ransuilen in de top van de boom van het zgn. uilenbosje. Verder een aantal sijsjes, een jonge sperwer en op het Nieuwe Diep nog steeds tenminste 3 dodaarzen. Wat blijft de Amsterdamse natuur toch verrassend, zo besluit Frans zijn e-mail.

Jjong egeltje / Foto: Egelopvang Amstelveenikke Veltman had een wel heel bijzondere ervaring: "Op woensdag 3 januari kruiste een rondlopend egeltje mijn pad in het Flevopark - zuidelijk deel, in buurt van de uilenbosjes. Het beestje liet zich gemakkelijk vangen en rolde zich ook niet helemaal op. Onderweg naar huis werd er al aan mijn jas gesabbeld - hoog knuffelgehalte, die beestjes! Ik heb de verleiding weerstaan om zelf met het beestje aan de slag te gaan en haar (het bleek om een eerstejaars vrouwtje te gaan) naar het egelopvangcentrum in Amstelveen gebracht. Els Poel van Egelopvang Amstelveen heeft haar eerst globaal bekeken voor ze in een hok gezet werd. Het beestje had twee teken, die bleek grijzig waren, wat op bloedarmoede zou kunnen duiden. Verder sterk vermagerd, je kon de ribbetjes voelen of, zoals Els zei, de egel leek op een peertje ipv een appeltje. Standaard krijgen de egels daar ook een aantal injecties tegen allerlei parasieten. Het zag er allemaal goed verzorgd uit. Toen ik wegging was het egeltje al aan het eten. Eind januari kreeg ik bericht dat "mijn" egeltje inmiddels voldoende bijgevoederd was om in een binnentuin geplaatst te worden en daar te overwinteren. In het voorjaar worden de egels dan weer in de vrije natuur uitgezet."Op de website van Egelopvang Amstelveen meer informatie over wat te doen met zieke of verzwakte egels (de egelopvang zelf is bedoeld voor de regio Amstelveen

Grote zaagbek

26 december 2000

Jikke Veltman zag Tweede Kerstdag 's middags een mannetje en vrouwtje grote zaagbek in de ringvaart (Valentijnkade) bij het Flevopark (Al enige dagen koud weer, 's nachts enkele graden onder nul , overdag rond vriespunt)

Brilduiker en IJsvogel

11, 14, 17, 19 december 2000

Jikke Veltman zag o.a. op donderdag 14 december vanaf de Merwedekanaaldijk verschillende dodaarzen in het Nieuwe Diep (ook wel Beneden Diep genoemd); de man brilduiker (eerder gezien op 11 december) had nu gezelschap gekregen van een vrouw (melding op het AVN = Amsterdams VogelNet). Frans de Kruif zag op zondagochtend 17 december (zonnig, weinig wind, 5 graden) in het Nieuwe Diep o.a. grote troepen kuifeenden, krakeenden, een paartje tafeleend en brilduiker (man). In het Flevopark volop activiteit van winterkoninkjes, mezen, boomkruipers, merels en een troepen goudhaantjes. Hij schrijft verder: 'Maar als klap op de vuurpijl schiet er over de sloot achter het zwembad tot 2 keer toe een ijsvogel langs me heen.'Op dinsdag 19 december: Veel koperwieken op het zwembadterrein en 2 man en 1 vrouw brilduiker in het Nieuwe Diep - en wederom de ijsvogel, nu vliegend over Joodse Begraafplaats.

Ransuil terug

5, 7, 9 december 2000

Bezoek aan het 'uilenbosje': verse uilenballen, dat wijst ergens op! Na wat getuur ontdekte ik hem hoog in de boom: een ransuil. In de zomermaanden zijn ze meestal weg (te druk?, last van de blauwe reigers?). Verder: in het uilenbosje is een stel kauwen al een tijdje actief bezig in een grote nestkast. Ook een groepje goudhaantjes piepend en foeragerend in de struiken. Hannie van Blitterswijk zag op 7 december een troepje putters bij de zwembadsloot. En pimpelmezen laten overal al voorzichtig hun 'belletje'horen. (Boven de 10 graden Celcius - warm voor de tijd van het jaar.)

Vogels en paddestoelen

13 november 2000

 Van Marianne van der Heijden kreeg ik de volgende e-mail: "Mijn complimenten voor uw website met name de gegevens over het Flevopark. Afgelopen maandag 13 november hebben wij een excursie gehouden naar het Flevopark en daarbij waren uw gegevens zeer bruikbaar. Wij, dat is een veldwerkgroepje van een aantal natuurliefhebbers. Wij maken lijstjes met de waarnemingen die we tijdens die excursies doen." oesterzwam
Vogels
 • halsbandparkieten
 • eksters
 • zwarte kraai
 • Vlaamse gaai
 • roodborst
 • winterkoning
 • staartmees
 • goudhaantje
 • groenling
 • boomkruiper
 • etc.

Voor > de volledige lijst
Paddestoelen
 • oesterzwam op zwarte berk
 • geelbruine plaatjeshoutzwam op gelakt houten sporttoestel
 • berkezwam
 • ziekenhuisboomkorstzwam
 • nevelzwam
 • bundelmycena
 • zwavelkopje
 • judasoor
 • etc.

Staartmezen

20 oktober 2000

In de boszones van het Flevopark - met name langs de Valentijnkade - tiereliert het volop van de piepende pimpelmezen, koolmezen en vooral staartmezen. Laatstgenoemde mezen fluiten er vrolijk op los - als ze vliegen zijn het - met hun lange staarten en bolvormige lichaampjes - net kleine helikopters.

'In de nesten'

15 mei 2000

Maandag 15 mei zeer warm - 29,5 C - voor en na een avondpicknik in het Flevopark ben ik weer eens langs de blauwe reigernesten gelopen (erg gezellig in 't park trouwens, een ware multiculturele happening - de hele Indische Buurt zat er uit te puffen) Het ene zeer zichtbare nest op de larix lijkt verlaten (dat nest staat gefotografeerd op mijn website) - waarschijnlijk geen succes dus. De andere drie lijken wel succesvol (zeurende jongen te horen). Op de terugweg nog even langs de Joodse Begraafplaats, waar het roekenpaartje al enige tijd niet meer op het nest is gezien - weggepest door de plaatselijke eksters volgens Martin Melchers.

Nieuwe Diep leeggevist?

1 mei 2000

Maandagmorgen 1 mei (grijs, koel weer) rond 11.00 uur bevond zich een gigantische zwerm aalscholvers boven, op en in 't Nieuwe Diep (Flevoparkzijde). Moeten er zeker enkele honderden zijn geweest. Sociaal vissend dus. Al eens eerder gezien in 't IJmeer, en natuurlijk in het IJsselmeer vanaf de Oostvaardersdijk, maar nooit (en zeker niet zo massaal) in het Nieuwe Diep bij 't Flevopark. Toen ik aan kwam lopen waren de scholvers bezig aan de kant van de Merwedekanaaldijk. Ze trokken op richting noorden en leken de vis in de smalle trechter van het noordelijk deel van het Nieuwe Diep te willen drijven bij de Schellingwouder (eigenlijk Amsterdamse) Brug - daarbij cirkels en/of spiralen vormend. Daarna een hele grote rij oprukkend richting rietzoom langs de kanaaldijk (vis klem tegen rietzone kanaaldijk?) Daarna terug naar het zuiden in spiralen uiteenwaaierend - halverweg de plas hielden ze het voor gezien (ca. 11.25 uur) en vlogen (tegen wind in dus) noordelijk op - in een grote zwarte uitwaaierende wolk ging het daarna verder oostelijk richting IJ-meer (IJ-burg). Een fantastisch gezicht.

Kleine karekiet en sprinkhaanzanger

24 april / 28 april 2000

Ruud Vlek meldde via het Amsterdams Vogelnet op 2e Paasdag de zang van een sprinkhaanzanger op de Joodse Begraafplaats. Op 28 april hoorde ik de kleine karekiet in het rietkraag (noordpunt) van de zwembadsloot. En ik zag drie kirrende visdieven boven het Nieuwe Diep buitelen (Beide dagen fraai, zonnig weer). Verder: er zijn zeker vier nesten van blauwe reigers in het 'dennenbos', waarvan twee al enige tijd met zeurende jongen.

Roekenstel

Vrijdag 14 april 2000

Voor het eerst broeden er roeken in het Flevopark! Het nest bevindt zich in een boom vlak naast het voetpad dat vanaf de Kramatweg naar beneden loopt het Flevopark in.

Fitis terug

Vrijdag 7 april 2000

Om 11.00 uur (7 april 2000, mooi zonnig weer, fris ca.10 graden) zag en hoorde ik mijn eerste fitis in het Flevopark. Lokatie: de zwembadsloot, niet ver van 't Nieuwe Diep.

Broedende blauwe reigers

Zaterdagmorgen 18 maart 2000 zag ik rond een uur of 11 een blauwe reiger met tak in de bek rondvliegen. Ik besloot hem te volgen en zag hem landen bij een soortgenoot in het zgn. dennenbosje (niet ver van de roestplaats van de ransuilen - die er soms nog wel bl.reiger op nest begin aprilzitten - mtoen niet gezien). Ik had al eerder daar een blauwe reiger op een den zien staan. De twee zijn duidelijk smoorverliefd en beziget een nest op een nogal krakkemikkige larix vlakbij de open weide. Het begin van een kolonie? Op de Joodse begraafplaats zijn op een bosje trouwens ook al eens broedpogingen geweest. In totaal zijn er drie nesten van blauwe reigers geconstateerd. Een zeer duidelijk zichtbaar (zie verhaal hierboven) in een larix: goed te zien vanaf de grote weide; een andere zeer onzichtbaar in een conifeer, vlakbij de ransuilenroestplaats. Een derde verderop in het 'grote bosje' aan de oostkant, ook boven in een larix. Via e-mailuitwisseling binnen het AVN (Amsterdams VogelNet) kwam ik te weten dat er vorig jaar ook al een enkel broedgeval in het Flevopark is geweest, en daarnaast ook mogelijk bij Jeugdland.

Snoeken

Zaterdag 11 maart 2000

Een rimpeling in 't water en 'k zag twee snoeken staan - alweer bij een wandeling op 't wilde paadje langs de Joodse Begraafplaats. Het begon met een rimpeling in het water, die mijn aandacht trok. Keek even goed en zag vlak onder 't wateroppervlak dus die twee snoeken, waarvan ik de indruk had dat ze ook mij zagen. Een grote (ca. 40-50 cm, vrouwtje waarschijnlijk) en een kleiner mannetje langszij, waarschijnlijk in paaistemming. In 't boek Haring in't IJ van Martin Melchers en Geert Timmermans kun je lezen dat het in deze tijd van het jaar heel normaal is dat de nogal schuwe snoeken zich zo laten zien. Het slootje rond de begraafplaats is tamelijk smal maar wel voorzien van veel waterplanten, daartussen worden de eitjes afgezet.

Tjiftjaf

Vrijdag 10 maart 2000

Vanmorgen 10 maart om 9.15 uur had ik mijn eerste zingende tjiftjaf te pakken. Plaats: Flevopark, rand Israelitische (of Joodse) Begraafplaats (foutief nu ook wel Begraafplaats Zeeburg genoemd) bij 't zgn. 'wilde paadje'. Zat in een wilg, en hij was tamelijk onrustig. Bewoog druk tjiftjaffend van tak tot tak. Trouwens, alle (zang-)vogels waren vanmorgen zeer actief. Zingende roodborstjes, volop winterkoningen, kool- en pimpelmezen, en een roffelende specht (waarsch. grote bonte). Lekker weertje, zonnetje, weinig wind, dat helpt - wel fris, graadje of zes-zeven.

Zanglijster

Dinsdag 15 februari 2000

Wat somber weer, maar de zanglijster had er zin in. In een grote wilg zat hij uitgebreid te kwinkeleren. Ook nog een specht gehoord, volop zingende winterkoningen, pimpelmeesjes en een enkel roodborstje.