meerkoet blauwe reiger

Gezien/gehoord in 't Flevopark 2002-2004

Baltsende futen

21 november 2004

Zondagmiddag 21-11-2004 rondje Flevopark/Nieuwe Diep gelopen.Weer: koud (ca. 5 graden), maar zonnig.

 

Snavel vol hondepoep

21 oktober 2004

Zomaar wat waarnemingen op een winderige, vrij warme oktoberdag in de herfstvakantie. Langs het Nieuwe Diep groepen kuifeendjes en duikende wilde eenden. Op het dijkje bij zwembadsloot twee kraaien die allerlei lekkers uit een hondendrol aan het eten waren. Ik neem aan dat hun reukvermogen niet bijster ontwikkeld is. Verder een blauwe reiger bij de Kromme zwembadsloot. (zie foto's).

Vlinders en padden

Begin april 2004

Op donderdag 1 april - een mooie dag - zag Jikke Veltman al weer diverse vlinders vliegen. Aan de zuidkant van het park zag zij 1 citroenvlinder, 1 kleine vos, 1 ongedefinieerd witje + 2 ongedefinieerde bruine vlinders, die gezamenlijk in het Uilenbosje verdwenen, vermoedelijk kleine vos of gehakkelde aurelia. Aan de noordkant bij het haventje nog een 1 gehakkelde aurelia.

Verder schrijft zij: "Bij de dwarssloot over de Joodse Begraafplaats: waren gewone padden in een onoverzichtelijke kluit aan het paren, niet te tellen, maar zeker meer dan 10. Erg leuk om dat eens te zien. Op zondag 4 april ben ik nog even bij de sloot wezen kijken. Inmiddels hadden ook de bruine kikkers hun bruiloftfeestje gevierd. Omringd door de paddensnoeren lagen er nu grote klodders kikkerdril. Een bruine kikker had zich daaronder verstopt, stak de kop boven water en nam mij argwanend op om vervolgens schielijk onder eigen toekomstig kroost weg te duiken. "

Zie ook de nieuwe paddenpagina op Jikkes website!

Holenbroeders

Zondag 22 februari 2004

Koud, (net boven nul), winderig, maar zonnig weer. Een middagwandeling. In het Nieuwe Diep zagen we 2 dodaarzen naast natuurlijk veel meerkoeten en kuifeenden. Bij de voederplek in de bosjes aan de zuidkant (ringvaart) foerageerden kepen, kool-, pimpel- en staartmezen. Iets verderop in de 'boszone' zagen we een grote bonte specht uit een holletje kruipen, en even later hoorden we van diverse kanten roffels. In diezelfde boom met spechtenholen zat een stelletje halsbandparkieten mooi te wezen (foto). Hebben daar waarschijnlijk vast en zeker ook nestelplannen.

Op het AVN meldt Martijn Voorvelt dat hij die morgen de volgende vogels tegenkwam:
- 4 foeragerende grote lijsters op het grasveld
- 3 paren baltsende grote bonte spechten
- goud- en vuurgoudhaantjes
- 1 paar boomklevers
- 2 holenduiven
- Nog steeds een mooie gemengde groep bij de voederplaats bij de Ringvaart
(oostelijke punt), w.o. vinken, kepen en 2 groenlingen. Een kepenman leek
mij, gezien afwijkende vleugeltekening met o.a. veel citroengeel,
vinkenbloed in de aderen te hebben.

IVN Vogelexcursie

25 januari 2004

Zondagochtend, 25 januari 2004, prachtig voorjaarsweer. Fris, maar zonnig en weinig wind

Verslag: Hannie van Blitterwijk. Voor foto-verslag zie excursiepagina

Er zijn ruim twintig belangstellenden van diverse pluimage, waaronder vijf juvenielen. Rondleider Frans de Kruyf neemt ons eerst mee naar het Nieuwe Diep. Meerkoeten en kuifeenden; Frans laat de leeggegeten schelpen zien van de zwanenmossel en de driehoeksmossel, favoriet voedsel van deze vogels. Even later zien we twee dodaarsjes op- en onderduiken. Bij de kromme zwembadsloot waterhoentjes. Frans vertelt dat bij de waterhoentjes de vrouwtjes vechten om de mannetjes. In het park zien we roodborstjes, vinken, koolmezen, pimpelmezen en staartmezen. Een vuurgoudhaantje, boomkruipers, groenlingen. Boomkruipertjes lijken net muizen, zegt iemand, zoals ze met die grijze rug tegen de boom op klimmen. Op de Isaelitische begraafplaats zien we een fazant. De blauwe reigers zitten overal al op de nesten, mannetjes slepen takken aan, vrouwtjes vervolmaken het nest. De eekhoorn komt even kijken, hij is er dus nog steeds! We horen een grote bonte specht, we zien een grote bonte specht, we zien drie grote bonte spechten! Twee mannetjes zitten een wijfje achterna. Ze vliegen een paar keer schetterend over. We lopen het uilenbosje voorbij; de ransuilen zijn er wel, maar mogen niet te veel gestoord worden. Overigens kun je hier wel foto's bekijken. Bij de ingang aan de Valentijnkade zien we hoog in de lucht een buizerd, die door een zwarte kraai wordt achterna gezeten. De boomklever laat zich wel horen, maar niet zien. Natuurlijk talloze halsbandparkieten, een koppeltje zit prachtig in het licht, het mannetje met de halsband, het vrouwtje zonder. Leuke excursie, ruim 20 vogelsoorten gezien. Alle genoemde vogelsoorten kun je bekijken op de prachtige site van Jikke Veltman

Eekhoorn

11 januari 2004

Zondag 11 januari: winderig, zacht. Rond half 2 schoot er een ijsvogel door m'n blikveld bij het Gemaal Zeeburg (gebied Zeeburgerdijk-Oost ten noorden van Flevopark) - mooi zo'n felblauw accent op een tot dan toe verder loodgrijze zondag. Ook een vissende aalscholver in de maalkom van het Gemaal Zeeburg (zit er regelmatig). Even later klaarde het op en besloten we het Flevopark in te gaan. Zowaar zagen we in de bosjes niet ver van het boomvalkenweitje (zuidkant Flevopark) de bewuste eekhoorn! Waarschijnlijk kwam hij/zij af op een voederplek voor vogels. Verder zang van pimpel- en koolmees. Helaas geen appelvink.Een week eerder heb ik al blauwe reigers op het nest zien zitten.

Kepen, appelvink e.a.

Eind november 2003

Twee meldingen van het AVN (Amsterdams VogelNet).
Jikke Veltman zag donderdag 27 november op het paadje dichtbij de tennisbanen een gemengde groep (ongeveer 10 exemplaren) kepen en vinken. De kepen waren in de meerderheid. Afgelopen maandag liet de appelvink zich nog zien, in de omgeving van het boomvalkenweitje.
Op zaterdagmiddag 22 november schreef Frans de Kruijf het volgende:
“Vanmiddag in het Flevopark een sterk staaltje van onveiligheid en geluidsoverlast. Ineens begonnen een stuk of 15 allochtone oproerkraaiers in een felgroen jasje en met een rood halsbandje enorm te gillen en te krijsen. Ze belaagden een onschuldig slachtoffer in de bomen, in een donkerbruin bontjasje en met opvallende pluimstaart. Het slachtoffer moest rennen voor z'n leven en werd geen enkele rust gegund.”
De goede verstaander weet welk zoogdier en welke vogels hij bedoelde!
Verder zag hij: een grote bonte specht, een boomklever, een vuurgoudhaantje tussen 2 goudhaantjes en 3 ransuilen (bij de uilenbosjes, waarvan 2 uiterst opzichtig in een kale berkenboom). En heel bijzonder voor dit seizoen: een zwartkop (man).

Eekhoorn!

21 november 2003

Woensdag 19 november tussen 16.00 en 16.30 uur zag Jikke Veltman (melding op het Amsterdams VogelNet) een appelvink en een een eekhoorn(!), aan weerszijden van het pad lopend van de ingang bij Jeugdland parallel aan de Valentijnkade. Beide zaten in in een top van een boom van es/spaanse aak of esdoorn
zaadjes te eten. Verder heeft Jikke de afgelopen weken de eerste sijsjes en één kramsvogel in het park gezien. De eekhoorn is door enkele anderen al eerder waargenomen. In Amsterdam komt hij alleen voor in het Amsterdamse Bos en het Amstelpark. Hoe komt het hier dan terecht? Op eigen kracht of heeft iemand de eekhoorn een handje geholpen?

Voor Jikkes relaas zie haar site Vogels in het Flevopark waar behalve beelden van vogels ook waarnemingen van andere fauna staan.

 

Volop herfst

2 november 2003

 

Prachtige herfstkleuren van beuken, esdoorns, larixen, Amerikaanse eik etc. We kwamen op het ' 't wilde paadje een groepje staartmezen tegen. Verder niet veel vogelactiviteit.

 

Vlinders en libellen

Juli -augustus 2003

Sinds enige tijd publiceert Jikke Veltman op haar site Vogels in het Flevopark behalve beelden van vogels ook waarnemingen van andere fauna zoals met name insecten als vlinders en libellen. Leuk om eens te bekijken! Er vliegen best veel vlinders rond in deze warme zomer! Voor vlinders op Zeeburgerdijk-Oost klik hier.

 

Voorjaar in Flevopark 2

2 mei 2003

ca. 21.15 uur 23 april hoorde Hannie van Blitterwijk bij het boomvalkenveldje in het Flevopark de koekoek. Dat is vroeg! Meestal horen we hem hier niet voor Koninginnedag.
Frans de Kruif meldde op AVN zijn ervaringen van de ochtend van 28 april: 'Vanohtend weer eens heerlijk in het Flevopark gestruind. Eén groot voorjaarsfeest, met o.a. baltsende futen en eksters. Volop zwartkoppen en een tuinfluiter. In het uilenbosje zat een holenduif (broedgeval?). Een koekoek werd achterna gezeten door een kraai. Boven het Nieuwe diep fourageerden boerenzwaluwen en een visdief. Boven het park vlogen een aantal gierzwaluwen. Een aantal scholeksters zochten voedsel op de speelweide. Op de begraafplaats paradeerden diverse herenfazanten rond. Bij het plasje achter de Anna's hoeve zaten veel krakeenden en een oeverloper; grasmussen en een rietzanger zongen. De grutto's die er vanouds zitten, waren niet te bekennen, wel een kieviet en een aantal scholeksters. '

Voorjaar in Flevopark

28 maart 2003

Zaterdag 22 maart 2003 (mooi, rel. warm, zonnig) - volop zingende tjiftjaffen Flevopark en Zeeburgerdijk-Oost - ik had ze nog niet eerder gehoord.
Op vrijdag 28 maart (nog steeds mooi, rel. warm en zonnig weer) weer eens gekeken in het centrale gedeelte van het Flevopark - blauwe reigers in nest aan de oostkant (richting Nieuwe Diep dus) hebben duidelijk (kekkerende) jongen - ik zag dat er nu ook een nest is rechts van het eerste bruggetje (vanaf het pannekoekenhuis gezien) - dat is volgens mij een nieuwe plek. Tegenover het uilenbosje waren de boomklevers erg actief met nestmateriaal in de weer.

Voorjaar in Flevopark

14 maart 2003

Fris noord-oostelijk windje, zonnig hogedrukweer 9 graden. Nog geen tjiftjaf gehoord - heeft iemand anders ze al in het Flevopark gehoord of gezien? Het beeld is nog een beetje winters: groepen kuifeenden op het Nieuwe Diep, en groepjes naar mosseltjes vissende meerkoeten. Wel een voorjaarsteken is de futenbalts - fraai te zien in de noordhoek van het Nieuwe Diep bij het 'oude riet'. Ik zag een stel laag aan komen zwemmen met waterplanten in de bek, vogels 'botsen' tegen elkaar op en richten zich omhoop - daarna kopschudden. In het 'grote bos' (ten noorden van het ransuilbosje) zijn zo'n 8 nesten van blauwe reigers. Ik heb de indruk dat de kolonie zich uitbreidt. Van Jip Louwe Kooijmans een bijzondere melding - hij heeft verse uitwerselen van de vos gezien in het Flevopark en ook een geplukte vogel.
Jip heeft verder recent zijn onderzoek naar de inhoud van ransuilbraakballen aan het Amsterdams VogelNet (AVN) gemeld. Hij schrijft het volgende:
"Een grote bonte specht uit het Flevopark heeft zijn Waterloo gevonden in het spijsverteringskanaal van een ransuil. Gisteravond vonden Jan Hendrik van Oers en ik de boven- en ondersnavel van een grote bonte specht in een braakbal uit het Flevopark. Een dag eerder had ik, in een bal uit dezelfde partij, al een poot van een grote bonte specht gevonden."
Een overzicht van de verzamelde ransuilprooien in het Flevopark sinds 1 juli 2002:
 juli/december 2002:  januari/februari 2003
 • veldmuis: 74
 • rosse woelmuis: 1
 • woelrat: 1
 • bosmuis: 20
 • huismuis: 1
 • dwergmuis: 2
 • bruine rat: 1
 • huisspitsmuis: 1
 • vogels: 8 [w.o. sijs, vink en pimpelmees]
 • veldmuis: 81
 • woelrat: 1
 • bosmuis: 17
 • bosspitsmuis: 2
 • vogels: 10 [w.o. grote bonte specht en goudhaantje] 

Uit de gevonden prooiresten kun je overigens niet direct afleiden dat deze soorten allemaal in het Flevopark leven. Het voedselgebied van een ransuil strekt zich verder uit dan het Flevopark.

Winter in Flevopark

8 december 2002

Het Flevopark krijgt weer een winters aanzien. Een aantal meldingen via AVN op een rijtje:

Zaterdag 30 november: Frans de Kruif. In een druilerig Flevopark: 6 watersnippen - vlogen een paar rondjes boven het Nieuwe Diep, om daarna in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Bij het zwembad zat een troep sijzen. Verder 2 grote bonte spechten en een boomklever. Volgens voorbijgangers zaten er ook vuurgoudhaantjes, maar ik kon ze zo gauw niet vinden.

Zondag 1 december: Jip Louwe Kooimans. Het Flevopark begint weer 'winterleuk' te worden. Vandaag een groepje sijzen bij de vissershuisjes en ten minste vier ransuilen in het uilenbosje. Ze zaten erg hoog, maar eentje zat wat lager en was zelfs geheel zichtbaar vanaf het pad. Schuin tegenover het bosje, bij het bruggetje naar het pannekoekenhuis, zat een vuurgoudhaantje. Door een laag overvliegende helikopter vlogen vijf watersnippen op van de begraafplaats. Langs de Zeeburgerdijk zaten tien putters. En natuurlijk de nodige goudhaantjes, staartmezen, boomklever ...

Zaterdag 7 december: Jikke Veltman. Vanmiddag op het Nieuwe Diep naast de gebruikelijke winterwatervogels (tafeleenden, kuifeenden, krakeenden, dodaarsen) ook 2 smienten: 1 dame en 1 heer in een groepje krakeenden. Verder 3 brilduikers: 2 dames en 1 heer. In het Uilenbosje in het Flevopark zat een groep van minimaal 7 holenduiven.Flevopark over de afgelopen maanden: de eerste koperwieken zag ik eind oktober, het eerste sijsje in een groepje putters op 5 november.

Zondag 8 december 2002: Goos van der Sijde. Een mooi vriesmiddagje in Flevopark - in de verschillende struwelen koperwieken, buitelende staartmezen, en een actieve, roepende boomklever in bos tegenover uilenbosje (daar geen ransuil kunnen ontdekken). Verder natuurlijk allerlei lijsters, mezen, roodborstjes, vlaamse gaai, en een heggemus scharrelend op de grond tussen de afgevallen bladeren. En een heel mooie sociëteit blauwe reigers op de Joodse Begraafplaats, vlakbij wilde paadje (in de luwte lekker uit de koude wind).

Compilatie waarnemingen AVN

half maart - mei 2002

23 mei – Jikke Veltman: De artikel 461 WVS boomklevers zijn inmiddels uitgevlogen. Het gezin bevond zich vanmiddag aan de rand van het Uilenbosje, bij het houtsnipperspaadje. Ik telde in ieder geval drie jongen In de struiken bij het Nieuwe Diep/zwembad wemelde het van de jonge staartmezen: ik schat wel zo'n twintig, in wisselende formaties van kluitjes via satéstokjes tot hier en daar wat los goed.

20 mei - Jikke Veltman: Eerder had ik al eens het idee dat de zeer luidruchtig aanwezige koekoek  soms een echo had. Vanmiddag hoorde ik dan echt twee koekoeken zingen. Voor het volledige verhaal (met foto’s!) zie de site van Jikke Veltman en klik op koekoek. Op de begraafplaats (zuid) heb ik de afgelopen tijd, naast de al eerder vermeldde sprinkhaanrietzangers, ook twee bosrietzangers gehoord. Verder gaat het goed met de boomklevers in het spechtenhol. Ze vliegen af en aan om de jongen te voeren. Ik heb er gisteren twee jongen in de opening gezien. Een plaatje met ouder voor het nest staat op mijn website. De vogel heeft een nogal gehavend verenpak, ik vermoed dat dit door de scherpe metselranden van het nest komt. In het uilenbos zit een nest van de grote bonte specht, waarvan je de jongen nu al vanaf het pad kunt horen tetteren.

13 mei – Jikke Veltman: Toen ik vanavond rond half acht het Flevopark via de hoofdingang verliet, rende er net buiten het hek een hermelijn over het pad en dook in de beschutting van de Joodse Begraafplaats. Ik zie zelden marterachtigen, maar volgens mijn Zoogdierengids van Europa hebben alleen hermelijnen een zwarte  staartpunt en dat had dit exemplaar, verder een lichtbruine rug en grootte ongeveer van een eekhoorn. De boomvalk landde omstreeks zeven uur in de top van de plukboom. Even later verdween ook  weer een sperwer in de groenstrook bij de Kramatweg, zodat ik nu toch begin te vermoeden dat ze daar ergens een nest hebben. Een winterkoning heeft zijn nest in een holte in een boom, zo'n 2-3 meter boven de grond, bij het boomvalkenweitje. Hij kroop als een boomkruiper langs de stam omhoog naar het hol, maar het staartje wilde niet meewerken en stak parmantig de verkeerde kant op.

12 mei - Goos van der Sijde: vanmiddag (rustig weer, zon kwam aarzelend door)  wandeling Flevopark / Nieuwe Diep. In rietkraag noordelijke hoek kleine karekiet, verder boerenzwaluwen laag boven water. Een koekoek vloeg al koekoekend van noord naar zuid (richting Valentijnkade) over het Nieuwe Diep. De koekoek hoor ik trouwens ook dagelijks vanaf de Zeebugerdijk-Oost (noordkant Flevopark). Bij de begraafplaats hoorden we sprinkhaanrietzang -  we stonden aan de 'bosrand' tussen 't fluitekruid en keken uit over het zuidelijke deel, het geluid kwam uit de richting van de hoofdingang en iets links daarvan - het moeten er dus 2 zijn geweest.

9 mei - Jikke Veltman: Koekoek luidruchtig aanwezig, liet zich bekijken in nog kale populier aan rand  Joodse Begraafplaats-zuid. bij het boomvalkenweitje vloog een ijsvogel over begraafplaats van park naar Kramatweg. Zou hier ergens in de buurt dan toch stiekem een paartje aan het broeden zijn? Nachtegaal niet gehoord. Uit de school geklapt: Iman zou maandag 2 grauwe vliegenvangers in het Flevopark gezien hebben dicht bij uitgang Valentijnkade/tennispark, zo vernam ik van Ruud Terlaare, die ze dinsdagochtend ook nog kort gezien had, 1 met een nogal opvallende witte vleugelvlek. De boomvalk kwam rond 20.30 uur als een schim vanaf de Valentijnkade de populierengroep binnenzeilen en ging hoog in de plukboom van vorig jaar zitten en is daar gebleven zolang ik er was. Eerder nog een sperwer boven de begraafplaats die hardnekkig op de kop gezeten werd door vijf halsbandparkieten, om hieraan te ontkomen liet hij zich als een steen tussen de bomen bij de Kramatweg vallen.

9 mei - Rob Baars: Vanavond in het Flevopark een luid kekkerende boomvalk bij het boomvalkweitje. De vogel kwam uit de bomen in het park ten zuiden van het weitje, en vloog na een paar rondjes op een meter of 10 boven m'n hoofd daar ook  weer naar terug. Geen nachtegaal gehoord. Wel minstens 10 zingende zanglijsters, een koekoek en een sprinkhaanzanger langs het Nieuwe Diep.

8 mei - Een waarnemer: Een rondje door het Flevopark en over de dijk langs het Nieuwe Diep leverde het volgende op: koekoek, grote bonte specht bij Kromme Zwembadsloot, tuinfluiter idem. Tientallen gierzwaluwen en boerenzwaluwen zeer laag boven het Nieuwe Diep (het weer was duidelijk niet al te best). Verder: 2 grasmussen op de dijk langs het ND / 1 sprinkhaanzanger idem / 1 krakeend in het ND / kuifeenden / veel zingende zanglijsters / 1 nachtegaal op het boomvalkveldje / geen roofvogels / en verder: fitis, tjiftjaf, vlaamse gaai, zwartkop, halsbandparkieten, heggemussen, winterkoninkjes en een jongeman die op zoek was naar een bonte vliegenvanger.

5 mei - Marc van der Valk: gisteren was ik even in het verlaten Flevopark. Een paar krakeenden in de Kromme Zwembadsloot, vlakbij het Nieuwe Diep. Geen boomvalk, wel een overvliegende buizerd. In de Ringvaart langs de Valentijnkade tenslotte een mannetje tafeleend, dat langdurig opzwom met een vrouwtje wilde eend met twee (ongelijke) pullen.

3 mei – Jikke Veltman: Terwijl ik vanmiddag omstreeks 13.30 uur de vliegkunst van twee visdiefjes boven het Nieuwe Diep stond te bewonderen, vloog er een ijsvogel over het water vanuit de hoek bij tennisbanen richting vissershuisjes, waar ik hem uit het oog verloor. Eerder vloog een sperwer (vermoedelijk vrouw) boven Javaplantsoen richting Indische buurt. In het riet bij de grote vijver zong een kleine karekiet.

 2 mei – David Tempelman: zojuist 8:45 uur hoorde ik een nachtegaal in het Flevopark en dat in de stromende regen. De welluidende zang was te horen vanaf de Ringdijk Watergraafsmeer, in de zuidwesthoek van het park - hier fiets ik nu reeds jaren langs en het was voor mij de eerste nachtegaal alhier. Jikke Veltman: tussen de middag was ik zo gelukkig nog van een weliswaar kort, maar krachtig nachtegalenconcert te kunnen genieten.

1 mei – Jikke Veltman: vanmiddag mijn eerste zingende tuinfluiter. Verder dacht ik heel kort en zacht de koekoek te horen. Drie krakeenden zorgden nog voor een leuk schouwspel. Een paartje werd naar de zin van de man iets te dicht benaderd door een vrijgezellenman: dat leverde veel gekwek, gefluit en aanvalsbewegingen op. Het paartje boomklevers in het spechtenhol lijkt vooralsnog ongestoord zijn gang te kunnen gaan.

30 april – Rob Baars: vanmorgen om 11.00 uur vloog met gezwinde spoed een boomvalk over het Kees Brijdeplantsoen en Borneo, linea recta richting Flevopark. Hopelijk is dit het eerste bericht van een nieuw boomvalk-feuilleton met het Flevopark in de hoofdrol?

26 april - Frans de Kruif :  Vanmiddag, ondanks het druilerige weer, zag ik mijn eerste gierzwaluw boven het Flevopark. Nog een nagekomen bericht:  David Tempelman: Dinsdagmorgen 23 april 2002 om 11:55 vloog er een groepje giertjes (ca. 5) gierend over het WCW (even ten zuiden van het Flevopark te Amsterdam-Oost).

 20 april – Jikke Veltman: Het paartje boomklevers van het uilenbosje nestelt in een oud spechtenhol in een boom langs het pad achter de visserhuisjes, op ongeveer heuphoogte. Het is het beroemde "Artikel 461 WvS " spechtennest uit 1996! Op deze website van Goos van der Sijde (www.flevopark.nl) kun je er in het waarnemingenarchief uit de jaren 95-97 meer over lezen. De boomklevers hebben de ingang al mooi verkleind met klei. Maar een waagstukje blijft het, zo vlak langs het pad. En of een hek er omheen zetten nu helpt....? Vanmiddag viste een visdiefje temidden van de vele meeuwen in het Nieuwe Diep. Op het ‘eilandje’ bij de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal een paartje witte kwikstaarten, langdurig aanwezig. In een es daar bij het kanaal trof ik tot mijn verbazing nog een vrouwtje keep. Toen ik het park verliet zat de spechtenvrouw zich te wassen voor haar hol. Roeken: Op17 maart had ik gemeld dat er een paartje roeken begonnen was met een nest. Hoewel er niet meer roeken volgden heb ik ze daarna wel op het nest gezien, vaak zag ik de staart uit het nest steken. Een keer zag ik een roek wat verder op zitten, terwijl ik stond te kijken kwam er een derde roek met voedsel aangevlogen en landde bij de roek op het nest. De laatste twee weken lijkt het nest echter onbewoond, vermoedelijk is deze broedpoging opgegeven - eieren door de kraaien of eksters weggegrist?

18 april - Jikke Veltman: midden op het Nieuwe Diep 5 slobeenden: 2 paartjes en een man alleen. Boven het water vijf boerenzwaluwen. Een paartje bonte spechten nestelt in een dode wilg op de begraafplaats (zuidelijk deel) langs de slootkant, dicht bij de t-splitsing van slootjes bij de hoofdingang. De boom staat vlak achter de ‘boogboom’ over het water.

 17 maart - Jikke Veltman: Gisteren heeft een paartje roeken de eerste aanzet tot nestbouw gegeven op de Kramatweg. Vorig jaar was op 15 maart de kolonievorming al in volle gang.


Tjiftjaf terug

11 maart 2002

Op 11 maart hoorde Jikke Veltman voor het eerst weer de tjiftjaf, hoewel op fluistersterkte. Dat is dus exact op dezelfde datum als vorig jaar! Een dag later hoorde Ruud Altenburg 3 exemplaren zingen. Verder meldt Ruud dat een paartje boomklever een uilenkast in het zogenaamde Uilenbosje aan het inspecteren was. Lekker ruime behuizing, maar ze zullen er nog een flinke kluif aan hebben om dat gat dicht te pleisteren! Bovenin de dennen aldaar verrassend genoeg ook een zwarte mees. Verder een echt lentegevoel met zingende goudhaantjes, groenlingen, zanglijsters, roodborstjes, boomkruipers etc. Een groepje koperwieken vertegenwoordigde het laatste restje winter. De groene specht op het zwembadterrein - die de hele winter door is waargenomen - is afgelopen week niet meer gezien. Jikke Veltman meldt nog een matkopmees en bij de kromme zwembadsloot een vuurgoudhaan.

 

Veel te zien!

Eind januari 2002

De laatste week van januari (zeer zacht weer > 10-15 graden) leverde veel observaties op in het Flevopark De meldingen heb ik allemaal van het AVN (Amsterdams VogelNet) geplukt. Bijzonder waren de observaties van een goudvink, appelvinken (vinken met een heel grote,dikke snavel) en barmsijsjes bij de ingang Valentijnkade. Vliegend over de Joodse begraafplaats: waterral en watersnip. Verderop in het park goudhaantjes, staartmezen, boomklevers, groenlingen, vinken, mezen en grote bonte spechten. Rond de speelweide van het zwembad bevindt zich vaak een groep lijsters, met merels, zanglijsters, kramsvogels en koperwieken. Puttertjes werden gezien in de elzen bij de Schellingwouderbrug en dodaarzen zitten nog steeds in het Nieuwe Diep. Veel activiteit bij de blauwe reigers bespeurd. In het 'grote' bos' (Nieuwe Diep zijde) volop gekrakeel rond 3 nesten - in het Uilenbos en de 'dennen'boom daartegenover al redelijk vast bezette nesten zo lijkt het. Er werd volop met takken gevlogen en aan nesten gebouwd.