kokmeeuw meerkoet blauwe reiger

Gezien/gehoord in 't Flevopark 1995-1997


Karre-karre-kietjes

5 juli 1997

Langs de zwembadsloot aan de kant van het Nieuwe Diep kun je in het riet nog steeds regelmatig het lied van de karekiet horen. Maar of ze er ook broeden? Nu, sinds kort weten we het zeker. Twee jeugdige karekietjes lieten zich piepend en tegen de rietstengels opbengelend aan de voorbijgangers zien.


Zwaluwen terug

11 april 1997

Huiszwaluwen scheren over het water van het Nieuwe Diep; ik zag een wilde eend met 5 kuikentjes; en de fitis laat zijn zang nu horen. Ondanks het vrij gure, winderige weer allemaal tekenen dat de zomer eraan komt. De koekoek verwacht ik - zoals elk jaar - rond koninginnedag.


Vroege tjiftjaf

8 maart 1997

Op zaterdagmiddag 8 maart hoorde ik de tjiftjaf weer zingen, en dat is ongeveer een maand vroeger dan vorig jaar (kijk b.v. even naar 'vorig jaar' onderaan deze pagina). Nu z'n vriendje de fitis nog! Die lijkt als twee druppels water op de tjiftjaf maar zingt een veel melodieuzer liedje. Trouwens, over voorbodes van de lente gesproken, in februari is een paartje blauwe reigers op de begraafplaats een tijdje volop bezig geweest een nest te bouwen. Misschien binnenkort de eerste broedpogingen in het Flevopark?


Winteruilen

winter '96-'97

De hele winter zijn in het Flevopark ransuilen gesignaleerd. Mensen vertelden me dat ze ze regelmatig 's avonds zagen vliegen, en zelf heb ik geconstateerd dat ze overdag gewoon in hun 'slaapboom' in het dennenbosje zaten.


Bijzondere Zomergasten: lepelaars!

15 juli 1996

Net als vorig jaar om deze tijd is de lepelaar weer in het Flevopark gesignaleerd! Maandagavond 15 juli om ca. 22.00 uur liet ik m'n hond uit en zag ik twee witte schimmen in het ondiepe gedeelte van het Nieuwe Diep. Twee(!) lepelaars druk aan het 'maaien' naar voedsel; en dat is er één meer dan vorig jaar om deze tijd! Even later vlogen ze op richting woonboten. En ja hoor, daar zaten ze ook naar visjes te zoeken. Een woonbootbewoner wist me te vertellen dat vorige week er ook al een was gezien. Een verzoek: houd enige afstand tot de vogels en benader ze rustig - en laat geen honden te water wanneer de vogels er zijn.


Kruidenrijke berm

Half juni 1996

Naast het vele gepiep van alle jonge vogels in het park (de artikel 461 WvS spechtenjongen zijn b.v. alweer een tijdje geleden uitgevlogen) valt nu op sommige plekken in het park de groei en bloei van de kruidenvegetatie op. Met name het dijkje naast de zwembadsloot bij het Nieuwe Diep is één bloeiende weelde. Blaassilene, koekoeksbloemen, enzovoort ... resultaat van het uitstrooien van een fantasievol zaadmengsel door de beheerders van het Flevopark van Stadsdeel Zeeburg.


Een Artikel 461 WvS Specht

Eind mei 1996

Voor iedereen nog te bewonderen: een nest van de grote bonte specht vlak langs het bospad achter de Vissershuisjes. Het trekt nu erg de aandacht omdat er drie grote hekken omheen zijn geplaatst om het te beschermen. Op de hekken: VERBODEN TOEGANG ARTIKEL 461 WvS Maar het trok waarschijnlijk daarvoor al veel aandacht door het luide gepiep van de jongen in het uitgehakte nest dat zich op ooghoogte bevindt. Wakkere geesten hebben daarom die hekken er neergezet. Blijf echter niet te lang kijken, want dan worden de oudervogels te nerveus en durven ze niet meer hun jongen te voederen. Verder is donderdag 16 mei de nachtegaal gehoord in het struikgewas langs de zwembadsloot bij het Nieuwe Diep en op de groene Zeeburgerdijk-Oost. Een unicum. Daarna niet meer - toch geen blijvertje? Verder zijn in diezelfde zwembadsloot families meerkoet met hun jongen te zien. Futen zwemmen in het Nieuwe Diep als rondvaartbootjes rond met op hun rug een setje kuikens. Rond de Joodse Begraafplaats is heel vaak 's avonds de koekoek te horen.


Explosie van activiteit

Begin mei 1996

Even geen tijd gehad om deze pagina aan te vullen, en de natuur heeft sinds de vorige datum een ware face-lift ondergaan. Wilgenkatjes, sleedoorn, bollen, alles bloeide tegelijk en nu is de bloei al weer aan 't afnemen; bomen en struiken zijn bijna allemaal uitgelopen. 17 april de fitis voor 't eerst gehoord, daarna volgde o.a. de zwartkop, terwijl rietvogels als kleine karekiet en rietgors ook al weer terug zijn. Huiszwaluwen scheren langs het Nieuwe Diep, eenden hebben jongen, terwijl dat bij de futen en meerkoeten ook niet lang meer op zich zal laten wachten. Een sperwer schiet af en toe door de bosjes om zangvogels te vangen. Nu de koekoek nog. (ik heb hem al gehoord bij de Nieuwe Meer ten noorden van de Bosbaan, maar dat is even ergens anders. )


Eindelijk: de tjiftjaf

Zondag 7 april 1996 - 1e Paasdag

De tjiftjaf is nu echt terug! Volop gehoord op die mooie eerste Paasdag. Door de kou had ie voordien nog niet van zich laten horen in 't Flevopark. Er wordt nu trouwens door veel vogels volop gezongen. Nu nog wachten op de fitis en zwaluwen! De eerste (boeren-)zwaluw die ik dit seizoen zag, vloog eerste Paasdag in Waterland vlakbij de IJsselmeerdijk.


RRRRRRRRRRRRRRRrrroffel

Zondag 17 maart 1996

Al van verre is 't te horen: de roffel van een grote bonte specht. Hij zit regelmatig op dood hout, en op de bomen vlak naast de poort van het Flevopark te roffelen. Kan niet missen!


Tepiet-tepiet-tepiet!

Dinsdag 12 maart 1996

Het vriest alweer, maar het is wel prachtig zonnig weer. Op de dijk bij het Nieuwe Diep word ik verrast door een groepje scholeksters en ik waan me even op een Waddeneiland. Er zitten er elk jaar wel een paar in het voorjaar, en ze zijn ook nogal eens te zien op de zonneweide van het Flevoparkzwembad, wroetend naar insektenlarven. Broeden ze soms elk jaar hier in de buurt? Nu het ijs van het Nieuwe Diep is gesmolten, zie je groepjes meerkoeten mosseltjes opduiken. Ze kunnen er eindelijk weer bij. Meeuwen pikken die nogal eens van ze af en smijten ze dan op het dijkje naast het Nieuwe Diep. Blijkbaar zijn deze meerkoeten nog in winterstemming, want zodra het voorjaar eenmaal goed op gang gaat, vliegen ze al ruziemakend uit elkaar om territoria rond hun nesten te verdedigen. Dan zie je dus ook geen groepjes meer. Van de fraaie baltsballetten van futen op het inmiddels ijsvrije Nieuwe Diep heb ik nog niets gezien, maar dat moet nu ook gauw komen. In de boszones van het park zijn kool- en pimpelmezen, merels en zanglijster, druk bezig met de zang en het vastleggen van hun broedterritoria. De paarvorming met balts en al komt ook goed op gang. Zo zag ik een triootje pimpelmezen vechten, baltsen, zingen. Waarschijnlijk twee mannetjes die streden om een aantrekkelijk pimpelvrouwtje. Door met de vleugeltjes te flapperen probeert het mannetje het vrouwtje te verleiden. Trouwens, ook de exotische halsbandparkieten - die als groene schichten door het park vliegen - zoeken allerlei boomholten op om hun nesten te maken. Daarmee zijn het wel gedegen concurrenten van onze inheemse grote bonte spechten.


Zang mezen

Eind januari/begin februari

Vorstig weer, zonnetje en overal klonk het belletje van de pimpelmees(30/1/96) Enige dagen later (2/2/96) probeerden koolmezen het ook maar eens. Een teken dat de dagen echt gaan lengen!


Waterral

December 1995

Op en bij de Joodse Begraafplaats, vlak voor Oudjaar 1995, bij vorst.


Lepelaar

Juli 1995

Uniek voor Amsterdam-Oost! Gezien in de week van 3 juli 1995, 's avonds gedurende een week, foeragerend. Waar? In de noordhoek van het Nieuwe Diep bij de Schellingwouder Brug.


IJsvogel

Februari / Maart 1995

Bij de sloot rond het Flevopark-zwembad