kokmeeuw meerkoet blauwe reiger

Gezien/gehoord in 't Flevopark 1998-1999

Kuifeenden

Eind oktober 1999

De winter is duidelijk in aantocht. Het beeld op het Nieuwe Diep wordt nu gedomineerd door groepen kuifeenden die duiken naar voedsel.

Zanglijster

Begin juli 1999

Mooie julidagen, en elke avond zit rond 21.00 uur in een boom in de noordhoek van het Flevopark een zanglijster uitbundig te zingen (locatie: rand Nieuwe Diep vlakbij Schellingwouderbrug bij fietspad).

Willem-Alexanderkoekoek

Dinsdag 27 april 1999

Hannie van Blitterswijk meldde mij de eerste koekoeksgeluiden in het Flevopark op de verjaardag van de kroonprins.

Boerenzwaluwen terug!

Dinsdag 13 april 1999

Ondanks het koude aprilweer zijn de boerenzwaluwen terug. Ze jagen in zwermen op insecten, onder andere boven het Nieuwe Diep en boven de zwembadsloot.

Appèlvinken?

Januari - februari 1999

Nou nee, appelvinken natuurlijk, oftewel vinken met een enorme kegelsnavel. Vogelaar Willem van der Waal zag ze eind januari/begin februari op de Zeeburgerdijk aan de rand (noordkant) van het Flevopark. Verder gesignaleerd: groepjes staartmezen bungelend aan de struiken; zingende pimpel- en koolmezen. Meteen nadat het ijs half februari weg was, zag ik de meerkoeten in het Nieuwe Diep agressief in de weer om broedterritoria te stichten.


Houtsnip bij zwembad

Half november 1998

Buurtgenoot Ronald van Weeren zag half november een houtsnip opvliegen bij het Flevoparkbad.


Winter in aantocht

Oktober 1998

Groepen watervogels verzamelen zich in de luwe stukken van het Nieuwe Diep: meerkoeten en kuifeenden domineren. In de bosrijke stukjes hoor je tikkerende roodborstjes (waarschijnlijk wintergasten uit het hoge noorden) - winterkoning nog horen zingen.


Zwerm huiszwaluwen

Vrijdagmiddag 12 juni 1998

Noordwestenwind, fris, maar op het pad langs het Nieuwe Diep - op het zuidoosten gericht, beschut door de 'zwembadbomen' met af en toe een zonnetje erbij - was het goed uit te houden. Blijkbaar was er daar voldoende insectenspul, want tientallen huiszwaluwen vlogen om m'n oren. Al kwetterend, scherend, soms vlak boven m'n hoofd plukten ze insecten uit de lucht. Waar zouden die zwaluwen eigenlijk broeden?


50 vogelsoorten

21 mei 1998

Frans de Kruif stuurde mij wederom een e-mail vol vogelobservaties in april en mei:

"Sinds begin april heb ik de boomklever niet meer gezien. Ik vraag me dus af of-ie er broedt. Langs de kanaaldijk stikt het van de kleine karekieten. Ik telde 18 mei minstens 12 exemplaren. Ook in het riet aan de Indische Buurt-kant van het zwembad hoorde ik een karekiet.- Eind april zaten er langs de kanaaldijk ook twee paren rietgorzen. Eén paar had wat mot met een kleine karekiet - Ik twijfel of ik langs de kanaaldijk een rietzanger en een bosrietzanger heb gezien (21 mei).- >>> >>> Al weken zit er een koekoek. Hij zwerft van de ene naar de andere kant van de Joodse Begraafplaats. Als-ie aan de Indische buurt-kant zit, weerkaatst zijn roep tegen de bebouwing.Een prachtige echo is het resultaat. Heb je die rare blauwe reiger gezien, die eenzaam nestelt laag bij het water aan het Nieuwe Diep, hoek Oosterringvaart?- In april heb ik een aantal maal een paartje krakeenden op de Nieuwe Diep gezien. - De ransuil heb ik nog niet gezien. - In totaal heb ik tot nu toe 50 vogelsoorten mogen waarnemen in en rondom het Flevopark, sinds half maart j.l. Geen gekke opbrengst!"

Koninginnedagkoekoek / nachtegaal / karekiet

30 april ( 's ochtends) en 4 mei ('s avonds)

Exact op Koninginnedag de koekoek gehoord. De gierzwaluwen (die ook altijd rond Koninginnedag uit 't zuiden arriveren) waren zeker al een week eerder. Ik heb ze met koel weer boven de bomen van 't zwembad zien foerageren op insecten. Tijdens een avondwandeling (4 mei, ca. 21.00 uur) hoogstwaarschijnlijk een nachtegaal horen zingen, hoewel die ons even deed denken aan de zanglijster die eveneens langs de Joodse Begraafplaats (rand Kramatweg) zat te kwinkeleren. Verder in de hoek van het Nieuwe Diep met oud riet, kleine karekieten met een wat aarzelende zang.


Zwartkop-JAZZ

Vrijdag 3 april 1998

Swingende zang van de zwartkop in de regen. Zijn snelle zang doet mij denken aan jazz

22 vogelsoorten in één uur!

Vrijdag 13 maart 1998

Ik kreeg een enthousiaste e-mail van Frans de Kruif, die mij het volgende schreef:

"Blij verrast was ik over je website over het Flevopark. Zelf woon ik in de Watergraafsmeer. Sinds januari doe ik de natuurgidsenopleiding van het IVN en met een groepje van vier hebben we het Flevopark als adoptiegebied gekregen. We hebben ervoor gekozen om de helft van de bosrand ten zuiden van het pannenkoekenhuisje (langs begraafplaats) het komende jaar bij te houden, door regelmatig de fauna en flora er te observeren. Vrijdag 13 maart j.l. 's middags waren we er voor het eerst. Zelf hou ik het meest van vogels observeren. Tot mijn stomme verbazing lukte het om in een uurtje tijd 22 vogelsoorten te zien. Langs de rand van de begraafplaats zag ik: koolmezen, pimpelmezen, grote bonte specht, boomkruipers, boomklever, matkopmees, staartmezen, halsbandparkieten, zwarte kraaien, blauwe reigers, vinken, tjiftjaf (ik zou althans niet weten wat deze zanger - hij zong nog niet - anders zou kunnen zijn; ik kan die soorten nog niet zo goed uit elkaar houden zonder zang), houtduiven, stadsduiven, wilde eenden, meerkoeten, waterhoenen, eksters, spreeuwen en merels. Op de Nieuwe diep zaten bovendien futen en kuifeenden."

Boomklever / brilduiker

Melding per e-mail maandag 23 maart 1998:

Hallo, Je hebt een mooie site op het net! Vorig jaar heb ik de boomklever in een van de nestkasten langs de sloot (zuidkant) bij de begraafplaats in en uit zien gaan. Het was niet een speciaal boomkruiper/klever nestje met de openingen aan de zijkant, maar met een gewone opening aan de voorkant. Eind februari eenmaal een brilduiker op het nieuwe diep zien dobberen.

met vriendelijke groet,

JikkeVeltman

Bijzondere dwaalgast tussen 'wintereenden'

Zondag 25 januari 1998

Al de hele afgelopen week is het Flevopark - en dan de zone langs het Nieuwe Diep - uitermate populair bij vogelaars. Gewapend met kijkers en telescopen komen zij af op een wel heel bijzondere dwaalgast: een witkopeend. De vogel zwemt rustig rond in een groepje kuifeenden en tafeleenden en zoekt bij sterke wind de luwte op. Ook vanaf de Merwedekanaaldijk (naast het Amsterdam-Rijnkanaal) is de vogel - met haar opgeheven staart - vaak goed te zien. Witkopeenden leven in Zuid-Spanje en Turkije. Onzeker is of het hier om een dier uit 't wild gaat, of dat het een ontsnapte volièrevogel is. 'Onze' witkop is waarschijnlijk of een onvolwassen exemplaar, of een vrouwtje (ik denk zelf het laatste vanwege de duidelijke streep op de kop). De mannetjes hebben een wittere kop en een blauwe snavel. Ook wat betreft de andere 'wintereenden' is er genoeg te beleven op het Nieuwe Diep. Behalve kuif-, en tafeleenden, en natuurlijk wilde eenden, meerkoeten, waterhoentjes en futen, zitten er ook krakeenden en soms zelfs dodaarsjes. Ik zag er deze zondag twee opduiken.


Vroege vogelzang

Vrijdag 9 januari 1998

Op de Joodse Begraafplaats hoorde ik voor 't eerst dit jaar een koolmees zingen. En dat is vroeg! 't Was dan ook fraai en zeer zacht weer - heel anders dan vorig jaar om deze tijd. De dagen erna begonnen steeds meer vogels mee te doen aan 't voorjaar. Op dinsdag 13 januari hoorde ik zelfs al een merel zingen.