Activiteiten 2015


november/december 2015 en
12 januari 2016zie ook de link naar de nieuwe evenementennota - AGENDA
http://oost.notubiz.nl/document/2903792/1
Evenementenbeleid Stadsdeel Oost
Twee overleggen met stadsdeelvoorzitter en ambtenaren, drie stadsdeelvergaderingen, 3x inspreken. 
Het evenementenbeleid en de veranderingen die Oost wil doorvoeren, kostte het bestuur in 2015 veel energie. Op 12 januari 2016 zal er definitief beslist worden over de vernieuwde locatieprofielen. Zie onze inspreekbijdragen:
1.inspreken (1) 8/12/2015
2.inspreken (2) 8/12/2015
3.inspreken 15/12/2015
1 en 14 december 2015
Overleg over  Joodse Begraafplaats
 met Eerherstel Zeeburg en ambtenaren Stadsdeel Oost - kijken naar ecologie, eventuele verbeteringen, en educatie
nestkastschoonmaak 21 november - resultaat schoonmaakactie

Het resultaat: zeker 20 vogelhuisjes schoon gemaakt en weer een heleboel blikjes, flessen, plastic zakken, een slaapzak, een vliegenmepper, kleren, aanstekers, een volleybalnet, en ander plastic spul opgeruimd.
schoonmaakactie
21 november 2015 - schoonmaakactie
10.00 uur tot ca. 13.00 uur
Groenbeheer van stadsdeel Oost is heel blij dat de Vrienden willen helpen met het schoonmaken van de vogelnestkasten in het Flevopark, omdat ze er zelf niet meer aan toekomen. We krijgen 3 ladders. Per ladder zijn 3 personen noodzakelijk (2 vasthouden ladder, en 1 durfal die op de ladder klimt.
De tweede ploeg gaat weer schoonmaken. De laatste schoonmaakactie leverde weer heel wat troep op (zie hieronder) , dus zinvol is het zeker.
meld je aan via flevoparkvriend@gmail.com - met je voorkeur

na afloop SOEP! op de Zeeburgerdijk 587

9.45 uur start met koffie > OostIndisch Groen
1e helft november > overleg over evenementen zowel met de parken van Oost als met het  Stadsdeel is overleg geweest over de evaluatienotitie evenementen 2015 en de locatieprofielen 2016 -op  facebook en in  de ledenbrieven  meer informatie daarover.
18 september 2015 > keep it clean day 

Net als afgelopen voorjaar deden de Vrienden van het Flevopark weer mee met een schoonmaakdag – dit keer Keep It Clean Day.

Van 11.00 tot 13.00 uur prikten we zwerfvuil  in het park en langs het bospad Kramatweg.

keep it clean day Flevopark 2015
5 augustus 2015 > uitspraak rechter Helaas is de uitspraak negatief. Appelsap mag dus haar festival houden. Zie deze pagina voor onze visie hierop.
4 augustus 2015 > kort geding tegen vergunningen Appelsap - uitslag 5 augustus 3 zaken speelden de hoofdrol tijdens de zitting
 1-het niet-positieve TAC-advies (deze commissie beoordeelt ontwikkelingen in de hoofd- groenstructuuur) download 
 2-de natuuraspecten - download hier  de visie van de VVF op natuur in het Flevopark en grote festivals.
 3 de veiligheid zoals de stroom van bezoekers door de tunnel onder de Insulindeweg.
25 juli 2015 > beslissing aanvraag vergunning Appelsap   hier is de beslissing van de gemeente met antwoord op de zienswijzen
18 juni 2015 > zienswijze van VVF over Appelsap festival van 8 augustus Voor zover wij weten zijn zeker 20 zienswijzen over Appelsap ingestuurd. Hier de zienswijze van de Vrienden van het Flevopark
5 juni 2015 zienswijze ingediend
t.a.v.  Cannabisbevrijdingsdag Festival  14 juni
onze zienswijze gaat vooral in op de  risico's voor flora en fauna aangezien het festival midden in het broedseizoen plaatsvindt.
Dinsdagavond 9 juni 2015

schietmot

Schietmotten (orde Trichoptera) doen sterk denken aan nachtvlinders. Zij vouwen hun vleugels in rust dakvormig over het achterlijf. Echter de vleugels zijn niet beschubd, zoals bij de vlinders en motten, maar behaard.
Schietmottenonderzoek

Schietmottenexpert David Tempelman gaat m.b.v. een verlicht doek kijken welke soorten schietmotten (en nachtvlinders) in het park rondvliegen. Maximaal 15 geïnteresseerden kunnen hierbij meekijken. Aanmelden en meer info bij Jikke Veltman (jikkeveltman@dds.nl). Bij te slecht weer gaat het  niet door. 

schietmotkoker

Schietmotten ontwikkelen zich vrijwel altijd in het water. De meeste soorten leven daarin als larve en maken een kokertje, waarin ze schuilen tegen vijanden. 

Dag van het Park - zondag 31 mei 2015
Ook in het Flevopark zijn verschillende activiteiten georganiseerd.

kindervoorstelling

 Theater in het Flevopark door Angoramuis

 Voor kinderen is er van alles te doen in het Flevopark. Denk aan knutselen en schminken, maar ook aan kindervoorstellingen. Genoeg te beleven!

 > 11.30 uur kindervoorstelling 'Een slinger voor oma', gespeeld door de Mammies

> 13.00 uur dansshow Angora's voor groot en klein, met erna een workshop voor iedereen

> 15.00 uur kindervoorstelling 'Dansend rond de aarde', gespeeld door Dansproducties Angoramuis

zwam

Dag van het Park - zondag 31 mei 2015

Ook in het Flevopark zijn verschillende activiteiten georganiseerd. 

Paddenstoelen-excursie
De KNNV (vereniging voor veldbiologie) organiseert een excursie over paddenstoelen in het Flevopark. 

Opgave is niet nodig, de excursie is gratis.

Locatie: Verzamelen bij de ingang van het Flevoparkbad 

Tijdstip: zondag 31 mei 13:00 uur

 

Groennota - medio april 2015

Op verzoek van bestuurscommisielid Aischa Schol (van GroenLinks stadsdeel Oost) gaven wij half april een eerste voorlopige reactie op de Groennota van wethouder Choho. Onze reactie is enerzijds algemeen, anderzijds ook gericht specifiek op het Flevopark. 
en onze reactie daarop

De reactie hebben we half april binnen enkele dagen moeten geven gezien de bespreking op 21 april in de commissie van het stadsdeel. Zie bijlage
april 2015 artikel over Appelsap in Flevopark

artikelIJopener
In de buurtkrant IJopener van april 2015 staat een artikel over het grote HipHop festival Appelsap dat op 8 augustus 2015 naar het Flevopark wil komen. De Vrienden van het Flevopark hebben dit altijd een onzalig plan gevonden dat indruist tegen het evenementenbeleid van stadsdeel Oost (democratisch vastgesteld in 2012). Ook luisterde het bestuur van stadsdeel-Oost niet naar raadgevingen van de stadsecoloog en de hoofdstedelijk bomenconsulent, die al in 2013 en ook nog in november 2014 adviseerden om zowel Frankendael als het natuurlijke Flevopark niet te belasten met dergelijke grote festivals. De meer dan 1200 handtekeningen tegen festivalisering van het Flevopark maakten helaas geen indruk op de bestuurscommissie. 
15 april 2015 Overleg met Appelsapwhosepark Een afvaardiging van het bestuur van de VVF heeft op 15 april een gesprek gehad met de Appelsap-organisatie. Het gesprek vond plaats op verzoek van Appelsap. Zij informeerden ons over hun plannen. Als hun plannen doorgaan, zal de zuidkant van het Flevopark en het gedeelte rond de grote vijver zeker een week in het teken staan van de op- en afbouw van podia etc. en grotendeels afgesloten zijn. Wij hebben alleen geluisterd naar de plannen voor  Appelsap en werken niet mee aan de vergunning die Appelsap binnenkort aanvraagt. Als de aanvraag er ligt zullen we zeker een zienswijze schrijven en bezwaar maken en mogelijk verdere stappen ondernemen.
zaterdag 25 april 2015
Vroege Vogelexcursie
7.30 uur start t/o pannenkoekenhuis
duur max 2,5 uur
We gaan naar vogels kijken, maar vooral ook luisteren! Rondleider is vogelaar Auke Janssen van Vogelwerkgroep Amsterdam. Hij kent het Flevopark goed en weet veel van de zang van vogels. Wilt u iemand meenemen die geen lid is, dan kan dat: introducees zijn van harte welkom!
> Eén verzoek: Laat uw hond thuis.
> Tip: als je een verrekijker hebt, neem hem mee!
Na afloop: koffie met iets lekkers erbij in ruimte X op de Zeeburgerdijk 587. Voor de onkosten daarvan vragen we een kleine bijdrage:
> minimaal 1 euro voor leden
> minimaal 2 euro voor niet-leden
> kinderen tot 15 jaar gratis
vroege vogelexcursie aankondiging 25 april

Graag aanmelden via Facebook of  flevoparkvriend@gmail.com

28 maart 2015
opschoondag in het Flevopark

Opschoondag in het Flevopark. Tien vrienden staken de handen uit de mouwen en verzamelden zo her en der heel wat afval, van flessen, kleding, plastic, kleedjes, tot flessen en blikjes. Een mooi resultaat, maar wat zou het prettig zijn als dat allemaal gewoon in de afvalbakken was verdwenen.
opschoondag
begin maart 2015
ontwateringsgreppel gegraven

op ons verzoek is gekeken naar de slechte ontwatering rond een groep eiken aan de rand van het grote veld. Beheer groen heeft daarop actie ondernomen door een 'wadi'(greppel) te graven ter verbetering van  de afvoer van regen- en grondwater.

plasdras eik
wadi
15 februari 2015
schouw bomen kanaaldijk
samen met de bomendeskundige van Stadsdeel Oost is een schouw gehouden langs de oever van het Nieuwe Diep (westelijke Merwedekanaaldijk) . Aanleiding was een voorgenomen aanvraag van Rijkswaterstaat (RWW) voor kap van de bomen die daar groeien. RWW wil kappen in het kader van onderhoud van de dijk. Die zone is echter zowel ecologisch als landschappelijk van belang en past goed bij het natuurlijke karakter van het Nieuwe Diep en het aangrenzende Flevopark. Ook lijken de meeste bomen geen of weinig risico voor de stabiliteit van de dijk op te leveren. Ook in het licht van het recent aanleggen van een ecologische verbindingszone (en fauna-uittreeplaats) aan de andere zijde van de kanaaldijk en de recente herplant (zie foto 2) van de noordoosthoek van het park (waar in november 2014 de illegale kap door een aannemer van RWW plaats vond) vinden wij kaalslag bijzonder onwenselijk.
bomen langs kanaaldijk
Een mening die gedeeld wordt door bomenbeheer. In plaats van kap pleiten we voor een ecologisch en en gefaseerd beheer van de zone langs de dijk en daar staande bomen (deels knotten, deels laten staan).

18 januari 2015

Wintervoedsel voor vogels 

koolmees

pindasnoervet, pinda's, noten, geprepareerd en opgehangen op diverse plekken in het Flevopark
Overleg Amsterdamse parken
logo Amsterdamse Parken
De VVF neemt deel aan dit overleg dat eens in het kwartaal plaatsvindt. In januari 2015 publiceerde de Amsterdamse parken het Groenmanifest waarin in 10 punten duidelijk staat  waarvoor parken dienen, en waarom ze belangrijk zijn voor de mens en de natuur in de stad.

Hier kunt u het Groenmanifest downloaden

In diversie stedelijke raadscommissies spreken vertegenwoordigers in om de belangen van Amsterdammers en hun parken te verdedigen tegen festivalisering etc. 

 

 


een belangrijk onderwerp in 2014 was de actie tegen grote festivals in het Flevopark