Activiteiten / rondleidingen 2017  

Schoonmaakactie Flevopark
Op zaterdag 18 november gaan we weer schoonmaken in en om het Flevopark.
Doet u ook weer mee? 

We beginnen om 10.30 uur en werken tot ongeveer 12.30. uur.

We verzamelen om 10.15 uur in de tuin van Oost Indisch Groen, voor de liefhebber is er een kopje koffie.

Na afloop is er in ruimte X op Zeeburgerdijk 587 vanaf 12.30 uur een heerlijke kop soep met wat brood.  In verband met het materiaal is het handig als u zich aanmeldt, dan weten we of we nog meer grijpers of handschoenen moeten regelen.

Graag aanmelden voor woensdag 15 november via flevoparkvriend@gmail.com
zaterdag 18 november 10.15 uur Verzamelen bij Oost Indisch Groen
schoonmaakactie
Excursie Paddenstoelen
Op zondag 12 november organiseren de Vrienden van het Flevopark een paddenstoelenexcursie. Op zoek naar zwavelkopjes, boskip, plaatjeshoutzwam, glimmerinktzwam, ziekenhuisboomkorstzwam of judasoor – om slechts enkele soorten te noemen die in het verleden gesignaleerd zijn in het Flevopark.
De excursie wordt begeleid door IVN-gids Mirjam Niemans en paddenstoelenkenner Chris Barendse.
Opgave is niet nodig en de excursie is gratis.
Locatie: verzamelen bij Flevor (bij de speeltuin)
Tijdstip: zondag 12 november 11:00 uur, duur ca. anderhalf uur
Contact op de dag zelf: 06-42466148 (Hansje Galesloot)
zondag 12 november, 11 uur
zwam
Ronde met parkbeheer vrijdag 6 oktober 2017
Vrijdag 6 oktober  liepen de vrienden samen met parkbeheer van oost een ronde door het park. Op diverse plekken staan dode bomen die – als ze gevaar opleveren – worden gekapt of gereduceerd in hoogte. Wanneer het geen gevaar oplevert blijven ze staan voor de ontwikkeling van zwammen, als voedselbron (‘hakhout’) voor spechten e.d. Dode solitair staande bomen worden vervangen, maar als ze staan in een bosplantsoen en de ruimte al is ingenomen door concurrerende bomen daar vlakbij, dan is het niet zinvol op die plek nieuwe bomen te planten. Verder zullen de wild opgeschoten bomen en struiken direct langs het hek van de tennisbaan worden verwijderd of gereduceerd. Verder zijn er vanuit de vrienden plannen voor het maken van een insectenhotel aan de rand van het bosje een zonnige plek. Een deel van de rododendrons (die het op die plek minder goed doen) wordt dan vervangen door een zone met bloemrijke insectenplanten.
Insectenhotel
Begin februari 2018 willen we met een groep vrienden in het Flevopark zo'n  bijen– en vlinderhotel maken van leem, stenen, hout, dakpannen ,bamboe etc. Rondom zo’n insectenhotel willen we we bloemrijke insectenplanten zaaien en planten zodat insecten er voedsel kunnen vinden, zich er kunnen voortplanten, of kunnen schuilen. We doen dat in overleg met het stadsdeel en de dagelijkse beheerder van het park. Misschien vindt u het leuk om hier aan mee te werken. Heeft u kennis, een goed idee, ervaring of bruikbaar materiaal, meld het ons. We hopen op veel enthousiaste reacties.
Aanmelding m.b.t. Insectenhotel graag bij Gina Houwer: ginahouwer@gmail.com
plek insectenhotel
Evenementenbeleid  - september 2017
Het evenementenbeleid zal vanaf 2018 centraal in de stad worden geregeld en gaat uit van een aantal nieuwe uitgangspunten.  Over de geluidsbelasting en de nieuwe locatieprofielen kon tot 22 september een reactie worden gegeven. Ook wij hebben dat gedaan. 
Reactie Vrienden van het Flevopark
Onze reactie is 19 september 2017 verstuurd en gaat vooral over het profiel van het Flevopark dat 1 op 1 is overgenomen van het advies van de bestuurscommissie oost. Daarmee is volgens ons totaal geen recht gedaan aan een aantal belangrijke  nieuwe uitgangspunten. Lees hier onze reactie.  
Dinsdagavond 20 juni, 5 september 2017  
20 juni hebben bestuur en actieve leden gepraat over het ‘ambitiedocument Flevopark’ , dat is opgesteld door ambtenaren van Stadsdeel Oost. In het ambitiedocument wordt een toekomstbeeld voor het Flevopark geschetst.
Het is het voorlopige resultaat van een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden in en rond het Flevopark, waaronder natuurlijk de Vrienden van het Flevopark.
Bespreking  Ambitiedocument 
 Het document is  maandag 12 juni gepresenteerd in Jeugdland door landschapsarchitect Marianne Griffioen en
stedenbouwkundige Berit van Hulst van de gemeente.
Vrijdag 16 juni is  een iets aangepaste versie verschenen die hier kan worden gedownload.
Op 5 september bespraken we onze concept-reactie op een algemene ledenvergadering.  Onze reactie n.a.v. de bespreking op de ALV staat hier.
zondag 28 mei  Dag van het Park

De vrienden organiseerden vier excursies / rondleidingen die zeer goed werden bezocht.

-> 14 uur rondleiding over de historische Joodse Begraafplaats door Bart Voorzanger, gids van Stichting Eerherstel.

excursie JB

-> 10 uur een natuurexcursie door IVN-gids Mirjam Niemans met aandacht voor vogels, planten en korstmossen.
-> 12 uur waterbeestjes zoeken onder leiding van natuurkenner  Jikke Veltman, met name gericht op kinderen.
-> 15.30 uur excursie langs bijzondere bomen  door Goos van der Sijde 
 groenexcursie
Zondag 2 april 2017

9:00 - 10:30 uur 

Hebben de vogels in het Flevopark de lente in hun bol? Zingen ze de sterren van de hemel? Zien we ze misschien met nestmateriaal slepen? En zullen we de futen weer zien baltsen, zoals vorig jaar?
 We kijken hoe de verschillende vogels er uitzien en proberen ook hun zang te leren kennen.  Als je een verrekijker hebt, neem hem mee. Anders kun je er een lenen. Als je wilt komen, meld je aan bij  Annelies de Kleyn anneliesdekleyn@hetnet.nl – dan hoor je meteen waar de excursie precies start.

Foto Francina Ditzel
Vogelexcursie voor kinderen in Flevopark
goudhaan
opschoondag Landelijke Opschoondag in het Flevopark
Zaterdag 25 maart
10;45 uur Oost Indisch Groen


Het Flevopark ligt er na diverse schoonmaakacties en onderhoud van de mensen van Pantar redelijk bij. Maar zwerfvuil is hardnekkig. En we kunnen ons ook richten op de omgeving van het park, zoals de kanaaldijk langs het Nieuwe Diep, de Valentijnkade langs het park of het stukje bij Jeugdland en natuurlijk het natuurpad langs de Kramatweg.

We starten zaterdag 25 maart om 10.45 uur bij Oost Indisch Groen met koffie en werken van 11.00 tot maximaal 13.00 uur.

Na afloop is er voor de liefhebbers soep en brood in de bewonersruimte op Zeeburgerdijk 587 (schuin t/o sporthal op de dijk).
In verband met het materiaal graag voor 22 maart aanmelden bij flevoparkvriend@gmail.com t.a.v. Gina Houwer.


Ecologische rondleiding woensdag 22 maart
Op woensdag 22 maart om 17.00 uur gaan we met stadsecoloog Els Corporaal  (hier links op de foto)  op pad om al wandelend te bekijken hoe de biodiversiteit in het park verder bevorderd kan worden en wat actieve parkgebruikers hieraan kunnen bijdragen.
Duur: ca. 1,5 uur
Verzamelen bij het speeltuintje naast Flevor.
els corporaalzaterdag 11 maart  2017
Excursie i.s.m. IVN
bomenexcursie
Excursie over bomen in de winter
IVN-gids Gert Snoei vertelde over de  winterkenmerken van de bomen in het park.
En passant werd de eerste zingende tjiftjaf waargenoimen., 

tak els
Maandagavond 6 maart 2017
Algemene Ledenvergadering  (ALV)
Op de Algemene Ledenvergadering is het jaarverslag vastgesteld en een nieuw bestuur gekozen.  Het  jaarverslag 2016 kunt u hier downloaden.  Het bestuur bestaat nu uit:
Goos van der Sijde (voorzitter)
Gina Houwer (penningmeester)
Rens van der Linden (secretaris)
Lia de Lange (alg. bestuurslid)
Hansje Galesloot (alg. bestuurslid – speciaal aandachtsgebied de Joodse Begraafplaats)

donderdag 9  februari  > Vervolgbijeenkomst over het Flevopark in Jeugdland

aanwezig: ambtenaren en belanghebbenden waaronder de Vrienden van het Flevopark

Doel: het ontwikkelen van een visie op het Flevopark en voorstellen van verbeteringen in/ om het park  
Maandagavond 30 januari –>  Brainstorm ‘Bomen’ over het park
o.a. ter voorbereiding op de bijeenkomst van 9 februari
Gezond natuurwandeling   
Wekelijks op donderdag om 10.00 uur.  
Start: ingang Flevoparkbad
gezond natuurwandeling