stand van zaken rond festival Appelsap dd. 02-08-2016

vanwieishetpark

Het grote besloten festival Appelsap

Op maandag 8 augustus begon de opbouw van festival Appelsap ( festival was op za 13 augustus). Wij zijn en blijven als Vereniging Vrienden van het Flevopark tegen een zo groot festival in het Flevopark. Er zijn binnen Oost alternatieve locaties, maar het stadsdeel schrijft naar de burgemeester dat Appelsap ronde hoeken nodig heeft en een groen logo voert en ‘dus’ in het Flevopark moet plaats vinden. Appelsap heeft vorig jaar een voet tussen de deur gekregen en weet die deur nu zelfs nog verder open te wrikken: de periode van op- en afbouw bijvoorbeeld is geen 6 dagen zoals vorig jaar, maar 9 dagen.  Het lijkt er op dat stadsdeel Oost Appelsap carte blanche geeft.
Vergunningen
Voor het festival zijn twee vergunningen nodig: een evenementenvergunning en een omgevingsvergunning,(de laatste omdat Appelsap in strijd is met het bestemmingsplan). Voor de evenementenvergunning konden we met een zienswijze reageren op de aanvraag, bij een omgevingsvergunning is het pas mogelijk om te reageren bij de vergunning zelf.

Zienswijze en bezwaren
Op de aanvraag evenementenvergunning hebben wij een zienswijze ingediend. Die is wat ons betreft door het stadsdeel volstrekt ontoereikend beantwoord.
Het stadsdeel heeft inmiddels zowel een evenementenvergunning als een 'tijdelijke omgevingsvergunning' voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan verleend.  Inmiddels hebben we zowel een  bezwaar tegen de   omgevingsvergunning als een bezwaar  tegen de evenementenvergunning verstuurd.

Hoewel Appelsap al vanaf eind 2015 weet dat het festival van het stadsdeel ook in 2016 in het Flevopark mag plaats vinden, heeft de organisatie pas in juni een (onvolledige) vergunningaanvraag gedaan.  De uiteindelijke omgevingsvergunning is pas op  vrijdag 29 juli 2016 verleend, ruim een week voor de opbouw.  Daarmee ontnemen Appelsap en het stadsdeel omwonenden en onze vereniging de mogelijkheid  om via een normale bezwarenprocedure invloed te hebben op de vergunningverlening.
appelsap_zonering
Nieuw evenementenbeleid?
Met deze vergunningen handelt het 
stadsdeel niet bepaald in de geest van het nieuwe evenementenbeleid dat in 2017 moet ingaan: Daarin zijn uitgangspunten: 
1-een op- en afbouwtijd van max. 2+2 dagen (nu 8-16 augustus, dus 9 dagen,
3 meer dan in 2015)
2- het alleen bij uitzondering  toestaan
van besloten festivals  op openbaar terrein
3- én de regel dat niet meer dan 25% van een park gebruikt zou mogen worden
voor zo'n afgesloten commercieel festival.

Door het toestaan van een groot, besloten festival zoals Appelsap in het Flevopark worden deze uitgangspunten met voeten getreden.
Impact op het park (en de buurt)
Het bovenstaande kaartje (een deel uit het mobiliteitsplan) van Festival Appelsap illustreert nog eens hoe groot de impact van het festival op het park is, en zelfs op de hele Indische Buurt. Men heeft nu een roze gebied ingesteld dat veel groter is dan het feitelijke festivalterrein en zowat 90 % van het totale park beslaat. In die zone heeft Appelsap 'jurisdictie '  om bepaalde personen te weren zonder toegangskaarten die ongewenst gedrag vertonen. (letterlijk citaat: “De paarse kleur correspondeert de jurisdictie van Appelsap Festival. Zodat beveiliging en politie daar ook bevoegdheden heeft conform het festivalbeleid van Appelsap Festival.” Ons inziens gaat deze bepaling veel te ver. Het geclaimde terrein van Appelsap bedraagt daarmee ongeveer het HELE park (afgezien van een smalle zone langs het Nieuwe Diep. Verder is jurisdictie een term die alleen slaat op rechtsmacht van een overheidsorgaan. Of gaat de overheid de Appelsapregels als 'wet' hanteren en laat zij zich  zo voor de kar van de Appelsap-organisatie  spannen?