Welkom bij de Vrienden van het Flevopark

luchtfoto FP

Het mooie en natuurlijke Flevopark aan de oostkant van Amsterdam kende tot enkele jaren geleden nog geen officiële Vriendenvereniging zoals veel andere Amsterdamse parken. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn die het park kunnen raken, vonden actieve bewoners uit Oost het tijd worden om de handen ineen te slaan en de toen bestaande 'werkgroep Flevopark' om te vormen tot een vereniging. Doel is het invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in en rond het park, het beschermen van het natuurlijke karakter van het park, en het organiseren van activiteiten - zoals natuurexcursies - die passen bij het karakter van het Flevopark. Een hoogtepunt in het nog korte bestaan van de Vereniging  was de viering van het 85-jarig bestaan van het park in september 2016,  met tal van activiteiten, rondleidingen en natuurexcursies (zie link hiernaast).  Ook in het Jaarverslag 2016 kunt u er meer over lezen. 

Actueel 1 -> Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid zal vanaf 2018 centraal in de stad worden geregeld en gaat uit van een aantal nieuwe uitgangspunten.  Over de geluidsbelasting en de nieuwe locatieprofielen kon tot 22 september een reactie worden gegeven. Ook wij hebben dat gedaan, onze reactie is 19 september 2017 verstuurd en gaat vooral over het profiel van het Flevopark dat 1 op 1 is overgenomen van het advies van de bestuurscommissie oost. Daarmee is volgens ons totaal geen recht gedaan aan een aantal belangrijke  nieuwe uitgangspunten. Lees hier onze reactie.  

Actueel 2 -> Ambitiedocument Flevopark

Het Ambitiedocument Flevopark is opgesteld door ambtenaren van Stadsdeel Oost en schetst een toekomstbeeld voor het Flevopark. Het document kan hier worden gedownload.  Het is het voorlopige resultaat van een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden in en rond het Flevopark, waaronder natuurlijk de Vrienden van het Flevopark. Op 5 september bespraken we onze concept-reactie op een algemene ledenvergadering. Onze reactie n.a.v. deze bespreking kunt u hier  downloaden. 

Word lid

Als je een regelmatige bezoeker bent van het park en de mooie natuur en de rust waardeert, kun je je opgeven als lid via dit contactformulier. De contributie bedraagt minimaal 5 euro per jaar. Graag overmaken op rek. nr NL10 ASNB 8804 6950 56 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Flevopark, Amsterdam ovv Contributie VVF. Een hogere bijdrage is zeer welkom.
 

Op 5 april 2014 vond de succesvolle startbijeenkomst plaats op het zonovergoten terras van het oude gemaal (nu Proeflokaal 't Nwe Diep).