verklaring VVF dd. 06-08-2015 naar aanleiding van uitspraak rechter over Appelsap

vanwieishetpark

Uitspraak rechter: verzoek afgewezen

Op 5 augustus heeft de rechter heeft het verzoek om een voorlopige voorziening van de vrienden van het Flevopark afgewezen. Appelsap gaat dus 8 augustus door. De rechter vindt de argumenten van de Vrienden niet zwaar genoeg wegen om nu te beslissen dat een groot festival zoals Appelsap niet door kan gaan.

 De uitspraak staat hier

Voorlopig oordeel, verdere juridische stappen gaan gewoon door

Het is een voorlopige oordeel dat om de vraag draait of Appelsap wel of niet door moet gaan. De rechter gaat dus niet heel uitvoerig in op alle argumenten en haken en ogen van de vergunningen. Dat komt pas later: bij de behandeling van het bezwaar, eventueel beroep bij de Rechtbank en Hoger Beroep bij de Raad van State. Want die rechtsmogelijkheden hebben we allemaal nog. Tegen de uitspraak van de rechter vandaag is geen hoger beroep mogelijk, maar de andere procedures gaan gewoon door. Voor aanstaande zaterdag verandert dat niets, maar het is wel belangrijk voor de toekomst van het Flevopark en ook voor andere parken.

Gemeente vraagt eerst advies en zegt dan dat het niet geldig is

In die procedures die volgen zal er waarschijnlijk wel  uitgebreid worden ingegaan op de wonderlijke situatie dat de gemeente eerst een advies van de TAC vraagt en als dat advies niet positief is, ingefluisterd door de advocaat van Appelsap, zegt dat het TAC-advies helemaal niet nodig was en niet mee moet tellen. (de TAC is de onafhankelijke commissie die bekijkt of activiteiten die niet toegestaan zijn in het bestemmingsplan toch mogen en geen schade aanrichten in de Hoofdgroenstructuur). Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Mogelijk zullen hierover ook bij de politiek vragen rijzen. 

Zorgen over schade en veiligheid

We maken ons nog steeds zorgen over Appelsap in het Flevopark: zowel over de schade aan het park als over de veiligheid van de bezoekers. De toegang en uitgang is aan de kant van het Javaplantsoen. Via een smalle tunnel, de Hekkenpoort en het bruggetje. Die smalle toegang wordt dan ook nog  eens met hekken in tweeën gedeeld. De ene kant is voor wie naar het park komt, de andere kant voor wie weggaat. Dat wordt dus heel erg smal. Als daar 14.500 mensen doorheen moeten, is dat best eng.

Klachten over geluidshinder

Verder geeft het festival een hele loop lawaai, ook voor de buurt. Als u daar last van heeft, klaag dan. Het zal op de dag zelf niets veranderen, maar het is wel belangrijk dat het geregistreerd wordt dat veel mensen er last van hebben.

Het klachtennummer voor geluidsoverlast bij evenementen is 020-4214567 (ook buiten kantooruren). Op de pagina’hoe meld ik overlast bij een evenement’  kunt u een formulier invulllen ‘Horeca en andere bedrijven’