Visie van de Vrienden op het Flevopark

Het Flevopark is een prachtig natuurlijk park in Amsterdam-Oost. Het ligt aan de rand van de Indische Buurt, tussen de Joodse Begraafplaats en het Nieuwe Diep. Deze oude begraafplaats, het Flevoparkbad en het terrein van Jeugdland+tennisclub maken ecologisch gezien (en ook gevoelsmatig) deel uit van het Flevopark. Wij zien het park en omgeving als een samenhangend geheel van groen en water. De Vrienden richten zich op het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Flevopark en omgeving in Amsterdam-Oost. We zijn ervan overtuigd dat je als stadsbewoner dichtbij waar je woont rust en natuurlijkheid moet kunnnen ervaren als contrast met de drukke stad. Het Flevopark is daar bij uitstek dé plek voor.

Belangrijk vinden we ook het behoud van het park als historisch en cultureel erfgoed, en de sociale- en buurtfunctie van het park. We zien het park als een plek waar kleinschalige evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden die passen bij de schaal en het natuurlijke karakter van het park.

De Vereniging Vrienden van het Flevopark wil ook plannen maken om het natuurlijk karakter van het park te versterken. En we praten ook mee over het beheer van het park. Hoe kan het park nog mooier worden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat nog meer vogels en andere dieren in het park komen, en welke activiteiten passen wel en niet in het park?


Beleidsplan
In het Beleidsplan 2015-2020 staan de belangrijkste punten waarvoor de Vrienden zich de komende tijd inzetten op een rij. U kunt het hier downloaden.